Ocenjivanje

Kada dođe do razmene robe ili usluga između registrovanih korisnika na sajtu TrangeFrange.net tada se korisnici mogu međusobno oceniti , odnosno može se oceniti roba ili pružena usluga.

Uslovi za ocenjivanje :

  • Mora doći do razmene robe ili usluga između registrovanih korisnika
  • Korisnik koji ocenjuje mora imati nalog star min. 14 dana
  • Korisnici koji se ocenjuje moraju međusobno razmeniti barem po jednu TF poruku.

Ocenjivanje se vrši tako sto se ode u kontakt poruke pa zatim na oceni korisnika

 

Zatim dodelite ocenu korisniku , ocena moze da bude pozitivna od (1 do 5) i negativna. 

 

 

Ispod izabrane ocene upisite vaš komentar nakon ocenjivanja . Izabrana ocena se ne moze menjati . Nakon ocenjivanja korisnik koga ste ocenili ima rok od 14 dana da oceni Vas , ukoliko vas ne oceni u tom predviđenom roku objaviće se samo vaša ocena , a on više nece imati pravo da da ocenu Vama.

Sve Vaše ocene (kao kupac i kao prodavac ) možete videti na moj nalog > ocene