Politika privatnosti sajta

Trangefrange.net ne objavljuje niti će ikada objaviti, lične podatke svojih korisnika sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama ali samo učesnicima prepiske).

Trangefrange.net ne ustupa niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.