Registracija naloga

Da biste registrovali korisnički nalog, molimo Vas, popunite dole navedene podatke.

Upišite validnu, ispravnu email adresu. Nakon registracije dobićete email sa linkom za aktiviranje Vašeg korisničkog naloga.

Klikom na link u emailu potvrdićete registraciju Vašeg korisničkog naloga i moći ćete da se prijavite (ulogujete) na sajtu.


Korisničko ime može imati najmanje 5 a najviše 30 karaktera
Možete koristiti slova, brojeve, donju crtu i povlaku

Šifra može imati najmanje 5 a najviše 30 karaktera
Možete koristiti slova, brojeve, specijalne karaktere, donju crtu i povlaku

Potvrda šifre mora biti jednaka šifri koju ste uneli

Morate uneti validnu email adresu
Nakon registracije dobićete email sa instrukcijama i linkom za aktiviranje Vašeg naloga