Uslovi korišćenja sajta

Registracija i oglašavanje

Registracija na sajtu TrangeFrange.net je besplatna . Za registraciju je neophodno da korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku na stranici za registraciju , a zatim potvrdi registraciju preko linka koji dobije na e-mail. Takođe korisnik se može registrovati i preko Facebook profila klikom na dugme Facebook prijava/registracija

Korisnik koji je potvrdio registraciju linkom koji je dobio na e-mail adresu moze postavljati neograniceni broj oglasa na portalu TrangeFrange.net i koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim registrovanim korisnicima .

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio oglas na portalu TrangeFrange.net, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na TrangeFrange.net , po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa podacima oglašivača. Korisnik bira koji ce vid kontakta uspostaviti sa drugim registrovanim korisnicima.

Svi oglasi na sajtu TrangeFrange.net moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa TrangeFrange.net uz obaveštenje oglašivaču.

Zabranjeni oglasi korisnika

Registrovani korisnici moraju poštovati sledeca pravila prilikom postavljanja oglasa:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

 • Zabranjeno je oglašavati neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu, nekome nanositi štetu ili koristiti nečiju lakovernost.

 • Zabranjeno je oglašavanje piratskih kopija proizvoda, Internet naloga, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.

 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.

 • Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.

 • Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.

 • Zabranjeno je glašavanje sredstava za lečenje.

 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.

 • Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.

Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.

 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.

 • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

 • Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).

 • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.

 • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

Pravila za razmenu elektronskih poruka

Korišćenje besplatnih TF kontakt poruka je moguće samo ako se poštuju sledeći uslovi:

 • Zabranjeno je koristiti TrangeFrange.net za slanje uvredljivih TF poruka drugim korisnicima usluga.

 • Zabranjeno je slanje spam TF poruka korisnicima usluga TrangeFrange.net.

 • Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na TrangeFrange.net u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.

 • Zabranjeno je slanje TF poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

Trgovina između registrovanih korisnika

TrangeFrange.net ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga TrangeFrange.net je na sopstveni rizik i TrangeFrange.net. neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Isključenje odgovornosti

TrangeFrange.net isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, TrangeFrange.net nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke TrangeFrange.net.

 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, TrangeFrange.net nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na TrangeFrange.net.

 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, TrangeFrange nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, TrangeFrange.net nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

TrangeFrange.net nudi mogućnost korišćenja TF Prodavnice u kojoj se prikazuju svi oglasi korisnika usluga. TF Prodavnica će biti dostupna na jedinstvenoj Internet adresi  IME-PRODAVNICE.Trangefrange.net. IME-PRODAVNICE bira korisnik prilikom aktivacije izloga. Uslov za TF prodavnicu je min. 20 aktivnih oglasa na Trasngefrange.net . Korisnik usluge TF prodavnice mora u svemu poštovati pravila i uslove korišćenja TrangeFrange.net. Prilikom aktivacije TF prodavnice zabranjeno je koristiti zaštićena imena.